جستجو
   
تاریخ موضوع اداره کارشناس عملیات
1399/02/08 کاربران محترم دقت فرمایید: مکاتبه پیوست مبنی براین است که ارزیابی وسع برای بیمه شدگانی که دفترچه معتبر دارند مغایرت محسوب می شود. بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1399/01/06 باتبریک صمیمانه سال جدید.به همکاران عزیز و ارجمند.افزایش اعتباربیماران خاص ایرانیان بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/24 قرارداد اتباع و مهاجرین خارجی درسال99 لطفا مطالعه نمایید بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/24 توجه فرمایید لطفا توجه فرمایید بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/21 لیست جدید بنیاد 13981219 بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/19 لیست اتباع آسیب پذیر سال 99 بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/19 لیست طلاب و روحانیون 13981215 بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/15 همکاران محترم پیشخوان خبر مهم در خصوص اعتبار بخشی ها بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/14 همکاران محترم پیشخوان دقت فرمایید بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود
1398/12/11 لیست 13981117 طلاب و روحانیون بیمه گری نیکوبخت جزئیات | دانلود